zdjecie

-

miejscowość: Jastków, Słoneczny Jastków
powierzchnia: 137,70 m2
cena: 710 000,00 zł

cena: 710 000,00 PLN
Wynagrodzenie agencji: 21 300,00 PLN - VAT od wynagrodzenia agencji: 4 899,00 PLN
Spółdzielcze - własnościowe prawo Własność
Wynagrodzenie notariusza: 2 130,00 PLN Wynagrodzenie notariusza: 4 260,00 PLN
VAT od wynagrodzenia notariusza: 489,90 PLN VAT od wynagrodzenia notariusza: 979,80 PLN
Opłata sądowa za wpis do księgi wieczystej.
Wpis do rejestru sądowego: 200 PLN
Cena końcowa: 738 818,90 PLN Cena końcowa: 741 638,80 PLN

Uwaga - Kalkulator ma na celu w uproszczeniu przedstawić opłaty związane z zakupem nieruchomości, nie uwzględnia on np.: opłaty za wypisy aktu notarialnego (około 50-200 zł), ewentualnych kosztów kredytu.
Podane ceny są kwotami urzędowymi (z wyłączeniem prowizji agencji). Zapytaj doradcę o obniżenie kosztów.